EXPO 7 & 8 april 2018 Lambertuskerk in Raamsdonk. Verschillende gerenommeerde kunstenaars exposeren dan hun werken. De expositie is een initiatief van Stichting Leergeld West-Brabant Oost. Zij zetten zich in voor de bestrijding van armoede bij kinderen in onze regio. Openingstijden 13.00-18.00u. Opening zaterdag 7 om 15.00u  door Peter van de Velden.