Lieske

In dit schrijven en op deze website wordt met ‘Lieske’ de kunstenares Lieske Stieger-Brouwers aangeduid. Beheerder van website www.Lieske.nu met mailadres info@lieske.nu. Adresgegevens prive Ringbaan Oost 164 5018 HA Tilburg NL atelier Pelgrimsweg 63 5018 EM Tilburg NL.

Auteursrecht
De werken van Lieske zijn origineel en beschermd door de wet op copyright/auteursrecht. Het beeldrecht blijft, zonder uitdrukkelijke toestemming, het eigendom van de kunstenares. Bovendien is het niet toegestaan om werk van Lieske voor andere doelen dan persoonlijk gebruik te gebruiken. Ook het kopiëren, reproduceren en/of openbaar maken zonder toestemming is niet toegestaan.
Lieske zegt hier zelf over: “in mijn schilderijen leg ik mijn hart en ziel. Het zijn oorspronkelijke werken, de unica’s vertegenwoordigen een speciale waarde, ook emotioneel.
Ik ben me bewust dat bij wet het beeldrecht goed is geregeld. Bij deze wil ik nog eens onderstrepen: als liefhebbers mijn werken kopen, dan is het voor persoonlijk gebruik;
de aankopen zijn voor in huis, op kantoor etc.
Ik hecht veel aan de bescherming van mijn creaties. Ik heb mijn werk altijd goed gedocumenteerd.
Wil iemand er andere dingen mee doen, dan is dat alleen toegestaan in overleg met de maker.
Ik ben niet tegen reproducties an sich, maar dan altijd in overleg met de kunstenaar. Helaas is dat in de praktijk niet altijd het geval.
In groten getale worden reproducties van kunstenaars gemaakt zonder toestemming van de maker.
Indien er misbruik gemaakt gemaakt wordt van mijn werk, of mochten er andere aanwijzingen van het niet juist omgaan met mijn werken, dan zal ik er niet voor schromen de nodige – juridische – stappen te ondernemen.”

Aansprakelijkheid
Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van eventuele fouten, vergissingen en prijswijzigingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.
De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Lieske. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.
Online ID en Lieske zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van internetsite. Websites die verbonden zijn en waarna doorgelinkt kan worden vanuit de site lieske.nu.
Door http://www.Lieske.nu /info@lieske.nu per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. http://www.Lieske.nu /info@lieske.nu staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacy
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres- gegevens hebben wij nodig om een eventuele bestelling te bevestigen en gebruiken wij, indien gewenst, om u in de toekomst op de hoogte te houden van o.a. nieuws en exposities van Lieske. Deze gegevens worden, zonder toestemming, niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen alleen worden gebruikt voor overeengekomen diensten (zoals mailings en bestellingen).

Opdrachten, workshops, speciale projecten
Tijd, datum, materiaal, levering, betaling etc per project worden besproken en schriftelijk vastgelegd.

Betalingen en leveringen
Betalingstermijn is uiterlijk twee weken na akkoord overeenkomst of zoals schriftelijk is overeengekomen.
Bij bestelling van een schilderij in de webshop betaling vooruit, verdere afleverafspraken schriftelijk/per mail overeenkomen.
Kosten en verzekering vervoer voor klant of zoals schriftelijk is overeengekomen.

Nederlands recht van toepassing